För våra leverantörer

Den här sidan är för dig som är leverantör hos Svensk Cater. Vi har samlat information här som skall göra det lättare för dig som leverantör. Du hittar bl a information om återkallelse av produkter, inloggning till vår kampanjportal samt prisaviseringsunderlag och hur vi hanterar vårt arbete med samhällsansvar genom att bidra till att lösa några av de globala utmaningarna i vår bransch.

Prisavisering

Prisavisering

Svensk Cater tar enbart emot prisaviseringar som är ifyllt korrekt i prisaviseringsunderlaget, endast den senaste versionen accepteras.

Bild Hemsidan2

Ny hållbarhetsrapport 2023

I hållbarhetsrapporten kan du läsa om hur vi arbetar med samhällsansvar och om vårt bidrag till att lösa några av de globala utmaningarna i vår bransch, som präglar den värld vi är en del av.

Aterkallelse

Återkallelse

Vid en återkallelse oavsett karaktär är det viktigt att vi snabbt och lätt kan återkalla berörd produkt från våra leverantörer så fort som möjligt. 

Kampanjportal2

Kampanjportal

Som leverantör kan du, i vår kampanjportal, hantera de kampanjartiklar du önskar ha med i vår Grosshandlartidning. Du kan läsa mer i vår utgivningsplan 2023 om deadlines för artiklar och annonser, klicka här

För att få inloggning till portalen, vänligen kontakta Svensk Cater.

Catershare

Catershare

Under länken Catershare här på vår hemsida har vi skapat en gemensam plattform där vi erbjuder våra leverantörer att samla all form av marknadsföringsmaterial såsom recept, sortimentsfoldrar, inspirationsmagasin osv. 

Skicka ditt material till anette.jensen@svenskcater.se

Digital Annonsering