Vår målsättning

Hög flexibilitet och god service

Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke.

Svensk Cater skapar en kultur där visioner, engagemang, utveckling, involvering och erkännande är en naturlig del av vår vardag.

Vi anstränger oss för att alltid använda de nyaste och mest relevanta tekniska verktygen.

VÅRA KÄRNVÄRDEN ÄR:

Lokalt engagemang

Närhet till kunden

Hög flexibilitet

Lokalt engagemang

Ett starkt lokalt engagemang är vårt signum. Våra 17 lager och kontor är spridda över hela landet och därför har vi alltid nära till både kunder och leverantörer.

Vi känner till vilka producenter som verkar i närområdet och vad de erbjuder. Vi känner också till vilka förutsättningar som råder på den lokala marknaden. Därför är utbudet av både varor och tjänster är specialanpassat på varje lager så att vi har rätt utbud på rätt ställe.

Tack vare detta kan vi erbjuda mer hållbar service eftersom vi kan leverera närproducerade råvaror, minska matsvinnet och minska onödiga och långväga transporter. Bra för både ekonomi och miljö, för ett levande svenskt jordbruk och för det globala klimatet.

Lokal Engagemang
Närhet

Närhet till kunden

Det är aldrig långt mellan kunden och Svensk Cater. De fysiska lagren ligger nära kunderna men det finns också en närhet i relationen mellan oss och våra kunder.

Den lokala personalen lär känna och skapar relationer med lokala kunder. Tack vare den närheten blir kontakten med våra kunder enkel och smidig. Vår platta organisation gör att kunderna kan få samma bemötande från oss alla, från distriktschefen till chauffören som levererar varor.

Eftersom våra lokala lager ligger nära kunderna är tillgängligheten också stor, det är lätt för oss att besöka kunderna och lätt för dem att besöka oss. Vår dörr är alltid öppen.

Hög flexibilitet

Kontakten med oss ska alltid vara smidig och enkel, oavsett vem av oss du möter. Alla våra medarbetare är inriktade på att hitta den bästa lösningen för kunden. Det betyder att vi ofta är extra flexibla i vår service. Det kan handla om att tillgodose specifika önskemål, som att hitta en specialprodukt till något enstaka tillfälle. Eller att vara bollplank till kökschefen för att få bästa lönsamhet i månadens menyer.

Vi löser problem, vi ger alternativ och vi ser till att våra kunder känner sig nöjda. Ofta kan hög flexibilitet betyda att vi levererar rätt vara eller tjänst, på rätt tid, till rätt pris. Svårare än så är det inte.

Flexibel