Prisändringar

Svensk Cater tar enbart emot prisaviseringar som är ifyllt korrekt i underlaget. Observera att uppdateringar av prisaviseringsmallen sker och det är därför viktigt att använda den senaste versionen, då det endast är den som accepteras. 

Grund för prissättningen är säljarens aktuella bas-prislista. Prisändringar skall följa DLF-perioderna och aviseras minst 12 veckor före de träder i kraft för att vara giltig. Prisändringsunderlaget skall mejlas till leverantorsprislista@svenskcater.se.Tillsammans med prisändringsunderlaget skall det skickas in ett separat dokument med orsaken till prisändringen. Dokumentet får inte innehålla några inköpspriser. 

Ladda ner mallen för prisändringar här

En prisavisering som blivit inskickad, blir inte per automatik accepterad. En aviserad prisändring kan bli anledning till en förhandling, ni blir då kontaktad av Svensk Cater.

 

DLF-perioder

LIVSMEDEL, NON FOOD OCH RESTAURANGUTRUSTNING:

  • Första helgfria måndagen i februari
  • Första helgfria måndagen i maj
  • Första helgfria måndagen i september
  • Första helgfria måndagen i november

ALKOHOL ÖVER 3,5%:

  • Första helgfria dagen i mars
  • Första helgfria dagen i september

Prisändringar på färskt kött/kyckling, frukt & grönt, färsk fisk och dylikt avtalas separat.