Vår definition av

Närproducerat

Närproducerat - kan det definieras? Tyvärr inte! I dagsläget finns ingen tydlig definition av närproducerat, men i Sverige menas oftast lokalt och regionalt. Gårdar och producenter ska vara tydligt angivna och spårbara. Lokalt och regionalt ska tolkas som att det är kort avstånd från platsen där man odlar och tillverkar till platsen där man säljer och konsumerar råvaror och produkter.

Närproducerat hos Svensk Cater


I respektive kontors lokala engagemang samarbetar Svensk Cater med lokala odlare och producenter genom att:
− hämta upp varor hos dem,
− erbjuda dem möjligheter att nå lokala caféer, hotell och restauranger,
− främja relationer som kan stärka det lokala samhället och näringslivet.
Denna typ av samarbeten kan klassas som närproducerat om det inte är stora avstånd. Gränsen som Bondens marknad sätter för närproducerat kan användas som riktlinje, alltså högst 25 mil från lantbrukare och producenter till lokalt lager.

När lokala kontor märker artiklar med närproducerat i till exempel lokala utskick och webbshop ska det inte finnas några tveksamheter om att produkten verkligen är producerad lokalt. Gård eller producent ska anges i artikelns beskrivning.

Vid tveksamheter om något kan benämnas närproducerat, använd istället svensk, svenskt och svenska för att vara på den säkra sidan. OBS! Från Sverige är en kvalitetsmärkning som kräver certifiering. Den betyder att produkten är odlad eller född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Använd endast om leverantören fått den.

Om lokala kontor vill lyfta produkter från nära leverantörer i grannländer kan det göras genom att lyfta andra mer specifika fördelar som odlingssätt, produktionsmetoder, transportslag eller miljöaspekter, även korta avstånd kan uppmärksammas.

Produkter från regioner som sträcker sig över landsgränser skulle eventuellt kunna lyftas med regionens namn, till exempel Öresundsregionen för produkter från danska Region Sjælland och Region Hovedstaden (Köpenhamn) men landet bör också anges.

I generell kommunikation skriver Svensk Cater ofta “lokala råvaror och produkter från er/din region” när det gäller utbudet från gårdar och produktionsanläggningar i något mindre skala. Vid större produktion talar vi om svenskt men kan också nämna ort om det känns relevant. Allt med hänvisning till att det lokala kontoret vet mer.