Visselblåsarsystem

Euro Cater-koncernen, inklusive Euro Cater, Dansk Cater med dotterbolag samt Svenska Cater med dotterbolag (nedan kallade Euro Cater Group), är en ansvarsfull organisation med en öppen kultur där alla kan yttra sig fritt, också om man upplever oegentligheter eller olaglig verksamhet. Euro Cater Group har därför inrättat ett visselblåsarsystem för att komplettera de dagliga kommunikationsvägarna på arbetsplatsen. Du kan använda systemet om du vill slå larm om olagliga händelser eller brister som rör Euro Cater Group. Systemet riktar sig till leverantörer, affärspartners eller andra med professionell anknytning till Euro Cater Group samt medarbetare inom Euro Cater Group.

Du kan rapportera om:

 • Ekonomiska brott som förskingring, mutor, bedrägeri och förfalskning av handlingar
 • Tillhandahållande av falsk eller vilseledande information till offentliga myndigheter
 • Arbetsmiljöbrott
 • Miljöföroreningar
 • Fysiskt våld och sexuella övergrepp
 • Korruption
 • Svågerpolitik
 • Händelser där medarbetare i betydande grad använder sig av systemåtkomst för att få information om kollegor eller andra, utan att det finns ett arbetsmässigt behov
 • Oegentligheter i redovisning och revision

Listan ovan är bara exempel. Anmälan ska grundas på antingen kunskap eller skälig misstanke. Om du är osäker på om din observation ska anmälas eller inte, uppmanar vi dig att göra en anmälan. Alla anmälningar besvaras och behandlas, eftersom vi anser att din rapportering är viktig.

Den rapporterande personen kan välja att vara anonym. För att säkerställa att du är anonym, ska du tänka på följande:

 • Rapportera om möjligt inte från en dator som tillhandahålls av din arbetsgivare.
 • Använd inte en dator som är ansluten till företagets nätverk/intranät.
 • Få åtkomst till rapporteringssystemet direkt genom att kopiera eller skriva in webbadressen i en webbläsare istället för att klicka på en länk.
 • Ange inte dina egna personuppgifter.

Du kan läsa mer om hur visselblåsarsystemet fungerar i visselblåsarpolicyn.