Återkallelse

Vid en återkallelse oavsett karaktär är det viktigt att vi snabbt och lätt kan återkalla berörd(a) produkt(er) från våra leverantörer så fort som möjligt. 

För att göra detta möjligt vill vi därför säkerställa, att ni är medvetna om, ifall det uppstår en situation där ni återkallar en produkt från marknaden, skall information om återkallelse mejlas till aterkallelse@svenskcater.se med nedan information.

  • Vilken leverantör
  • Vilken produkt
  • Vilket batchnr
  • Vilka kontor har köpt av produkten/produkterna
  • När mottog kontoret produkten/produkterna
  • Vad skall vi göra med den återkallade produkten
  • Kontaktperson vid ev. vidare frågeställningar

Detta mejl kommer vidarebefordra återkallelsen till rätt person i verksamheten som ser till att era produkter återkallas från de kunder som vi sålt produkterna till på ett snabbt och säkert sätt.

Miljö- och kvalitetschef, Svensk Cater AB, värderar återkallelsen/avvikelsen och nödvändiga korrigerande handlingar planläggs.

Berörda avdelningar informeras sedan via mejl med information och rättningslinjer för återkallelse samt förslag till text som skall skickas till kund. 

Vi hoppas att vi tillsammans kan jobba på detta sätt och har ni frågor eller funderingar på detta är ni välkomna att kontakta oss.