Corona

Smittspridningen ökar och nya allmänna råd gäller.

För att motverka smittspridningen ändras föreskrifter och allmänna råd till caféer, restauranger och nattklubbar.

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Råden gör det tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

  • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer.
  • Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
  • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.

– För att säkerställa att trängsel inte uppstår bör serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

Mer information kan ni hitta på folkhälsomyndighetens hemsida.