Sänk din elkostnad

Vi vill gärna hjälpa dig att sänka dina elkostnader och öka din lönsamhet. Därför har vi förhandlat oss till ett väldigt förmånligt avtal med elbolaget Energiteam A/S. Hör av dig till din lokala säljare för att få en offert!

Uppgifter som behövs:

Organisationsnummer

Företagsnamn

Områdeskod (3 bokstäver)

Anläggningsid (18 siffror)

Anläggningsadress

Årsförbrukning

När avtalet skall starta

Namn & e-postadress till firmatecknare – för digital signering