Restaurangens pengar

Förståelsen för grunderna i affärsekonomin ger självförtroende.

En utbildning som ger insikt och förståelse för grunderna i vardagens ekonomiska villkor och därigenom skapar större känsla av delaktighet, motivation och självförtroende i det dagliga arbetet. 

Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. Alla i företaget måste ha en grundläggande förståelse för rörelsens ekonomi. Denna förståelse och insikt skapar en stark känsla av såväl ansvar som självförtroende samt underlättar prioriteringar.

Vi lär oss räkna marginal och pålägg, moms, vad som händer med lönsamheten vid merförsäljning kontra reducerade priser, kalkylering, betydelsen av rätt omsättningshastighet samt en allmän kostnadsmedvetenhet.

Kursens längd är en dag och innefattar även en ”tentamen” där deltagarna själva får prova såväl sina kunskaper som räknemaskiner.

Målgrupp:

Personal inom hotell, restaurang, café och konferensverksamheter.

Syfte:

Skapa en grundläggande förståelse för hur lönsamhet skapas i ett företag.

Antal deltagare:

Max 20 pers per grupp

Längd:

1 dag

Exempel på innehåll:

 • Nyckeltal
 • Prognos
 • Omsättningshastighet
 • Resultaträkning
 • Budget
 • Brutto/Netto
 • Bruttovinst/Täckningsbidrag
 • Moms
 • Marginal/Pålägg
 • Likviditet
 • Nedsatt pris
 • Idé & Merförsäljning