Gästen i Fokus steg 1

Gästen i Fokus steg 1 - inriktning på hur vi levererar excellent service

Medarbetaren är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Dennes roll i mötet är av största vikt för gästens upplevelse oavsett om den arbetar i restaurangen, hotellreceptionen, nöjesparken, på skidanläggningen, campingen, turistbyrån eller i någon annan verksamhet inom besöksnäringen. Det är den som levererar det, för gästen, så viktiga första intrycket. Valet av attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumärket och företagets möjligheter på marknaden.

Denna utbildning stärker medarbetarens kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i mötet med gästen. Vi talar mycket om den personliga inställningen, att vi representerar ett varumärke, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar.

De kommer även att få träna i att skapa behov för gästen. Detta gör vi genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort gästen verkligt nöjd, vi har även fått en ”vän för livet” – en stamgäst

Kursen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. De får med sig konkreta verktyg som ger effekt över tid. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Målgrupp:

Alla anställda

Syfte:

Skapa en förståelse för värdet av excellent service samt insikt och kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning.

Antal deltagare:

Max 20 pers per grupp

Längd:

1 dag

Agenda

 • Gästernas entydiga inställning till service och gästvård
 • Våra värderingar/visioner
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • De mjuka värdenas betydelse
 • Servicetrappan
 • Den personliga inställningen
 • Jag representerar ett varumärke - Vikten av att vara en bra förebild
 • Samarbete över gränserna
 • Delaktighet och motivation
 • Gästpsykologi
 • Idéförsäljning – Lönsam tilläggsförsäljning
 • Effektiv kommunikation
 • Hantera invändningar o missnöje i gästmötet