Respekt för mat och människor

Hållbarhet

Csr 22 (1)

Hållbarhetsrapport

Vårt bidrag till hållbarare livsmedelsförbrukning är en kombination av att driva företaget på ett hållbart sätt och samtidigt hjälpa våra kunder att agera hållbart.

Då vi är en del av Euro Cater ingår vi i samma hållbarhetsrapport och på länken nedan kan ni läsa mer om vårt gemensamma hållbarhetsarbete. English version

Csr 22

CSR-strategi

Inom vår koncern har vi en CSR-strategi som vi kallar Respekt för mat och människor. Vår hållbarhetsstrategi omfattar tre fokusområden, hållbar handel, hållbar verksamhet och hållbar arbetsplats.

Sortiment

Hållbart sortiment

Vi vill ligga långt framme när det gäller att kunna erbjuda varor och lösningar som gör det lätt för kunderna att göra hållbara val.