SRS Backar

Viktigt att snabbt skicka tillbaka SRS lådor

Svenska Retursystem har önskemål om att vi alla hjälps åt att skicka tillbaka tomma lådor och pallar så snabbt det går, för att branschens varuflöden ska fungera effektivt.

Under sommaren har efterfrågan på SRS lådor varit hög och vi har skickat ut stora mängder lådor i livsmedelsbranschens flöden. För att vårt gemensamma retursystem ska fungera är det viktigt att vi får tillbaka lådorna i samma takt, så att vi kan tvätta och skicka ut dem på nytt. Just nu går returerna alldeles för långsamt och det råder därmed en stor risk för att vi inte har tillräckligt med lådor för att täcka livsmedelsproducenternas efterfrågan.


Tack för att ni hjälper till att få branschens livsmedelsflöden att fungera smidigt och hållbart!