Svinpest

Svinpesten i Kina sprider sig

Den alarmerande situationen kring svinpesten fortsätter att gälla och påverkar
världsmarknadspriset – även på den svenska marknaden.

Den afrikanska svinpesten* har slagit hårt mot delar av den internationella grisnäringen. Kinas totala fläskproduktion har hitintills i år minskat med 50 procent, vilket i djurkroppar innebär en minskning med 200 miljoner grisar. Nu har smittan även spridits i Europa. Den finns numera i Sveriges närområde, bland annat i Baltikum, men även i Ryssland, Italien, Polen, Bulgarien samt i närheten av Tyskland, som är den störste exportören av grisskött i Europa. Grismarknaden har i år förändrats dramatiskt och som ni säkert märkt, har priserna ökat kraftigt på fläskkött och vi talar om prishöjningar på 25 – 40%.

Detta leder fortsatt till att våra leverantörer per omgående måste justera sina priser på fläsk, vilket också påverkar våra utpriser och kan leda till snabba prisförändringar på både fläskkött och charkprodukter. Även andra köttslag, som t.ex. nötkött och fågel kommer att påverkas av prishöjningar, då dessa är vanliga substitut för fläsk. Situationen i Kina saknar motstycke och kommer påverka tillgången och priset på fläskkött under en längre tid och vi ser ingen förändring de närmsta 6-12 månaderna. Vi ber er att ha förståelse för det rådande krisläge.

 

* Afrikansk svinpest / African swine fever (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Dödligheten är hög hos smittade grisar. Sjukdomen kan sprida sig långsamt i besättningen. Enstaka djur kan också dö mycket snabbt. Det smittar inte till människor.