Lastbil1 Hemsidan

Samarbete med SAMFRAKT för att minska transporterna

SAMFRAKT – minskar upp till 70 % av transporterna till kontoren.

På Svensk Cater samarbetar vi med SAMFRAKT för att minska transporterna till kontoren samt fraktkostnaderna. Samarbetet bidrar till att minska transporterna till kontoren med 50–70 % för de ca 20 leverantörer som ingår i samarbetet.

Rent konkret går det till så att kontoren får en leverans per vecka från 20 leverantörer via SAMFRAKT systemet – istället för leveranser från 20 olika leverantörer varje vecka.

Under det senaste året har våra egna lastbilar färdats 14,9 miljoner km på vägarna, och därtill kommer de transporter som utförs av externa åkerier. I Svensk Cater distribueras cirka 25 % av varuflödet till kunderna med externa åkerier. Transporter är därför ett viktigt tema för oss i arbetet med vårt sociala ansvar – både i vår egen kärnverksamhet och i hela vår värdekedja. Vi arbetar med ansvarsfulla transporter med utgångspunkt i tre faktorer: trafiksäkerhet, föroreningar och klimat.

Trafiksäkerhet

Eftersom vi dagligen har många lastbilar som rör sig i stadstrafik är vi medvetna om vårt ansvar när det gäller att minimera risken för trafikolyckor. Vi utbildar våra chaufförer i trafiksäkerhet, och som en del av vår transportpolicy arbetar vi med regler och god praxis i trafiken. Vi investerar kontinuerligt i nya tekniska lösningar som kan förebygga olyckor.

Partikelföroreningar

Med många diesellastbilar på vägarna försöker vi kontinuerligt minimera partikelutsläppen. Vi har därför utarbetat en guide för inköp av nya bilar, som bland annat ställer krav på miljövänlighet och Euronorm. Vi utbildar även våra förare i miljövänlig körning. Alla lastbilschaufförer i Sverige har obligatorisk utbildning i miljökörning. Våra övriga chaufförer genomgår också intern utbildning i ekokörning. Vi har på flera av våra avdelningar löpande investerat i övervakningssystem i lastbilarna som hjälper chaufförerna att köra så miljövänligt som möjligt.

Klimatutsläpp från bränsle

Eftersom vi kör många miljoner kilometer årligen inser vi att vår förbrukning av drivmedel är en stor post i klimaträkenskaperna. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår förbrukning av fossila bränslen. Vi ställer bland annat tekniska krav på ny utrustning och hjälper på så sätt till att använda den senaste tekniken som avger minsta möjliga CO2.

I både Danmark och Sverige har vi uppdaterat våra bilpolicyer, så att alla nya tjänstebilar ska vara hybrid- eller elbilar. I både Danmark och Sverige har vi flera avdelningar som använder HVO-biodiesel. Vi har gjort investeringar i tankutrustning m.m. på flera avdelningar och avvaktar utvecklingen på området, som också har utsatts för stora prisfluktuationer under energikrisen. Genom att använda HVO-biodiesel kan vi minska koldioxidutsläppen med över 90 % jämfört med traditionell diesel.

I Sverige har vi anskaffat flera elhybridlastbilar som kör de första kilometerna på el innan de övergår till diesel.