First News

Ny hållbarhetsrapport för 2021

När vi arbetar enligt vår hållbarhetsstrategi säkerställer vi största möjliga fokus på vårt sociala ansvar. Vi kallar strategin ”Respekt för mat och människor”. Läs vår nya hållbarhetsrapport här.