Partnerskap

Euro Cater och KIRKBI ingår partnerskap – stöttar mångårig ägarstruktur

Ledningen för Euro Cater och KIRKBI har ingått avtal om ett gemensamt framtida ägarskap av Euro Cater-koncernen.

KIRKBIs medägarskap gör det möjligt för ledningen att förvärva den ägarandel på 35% som sedan 2013 har tillhört Intermediate Capital Group (ICG).

KIRKBIs investering i Euro Cater sker i form av preferensaktier, vilket gör det möjligt för ledningen att bevara och stärka den befintliga ägarstruktur som utgör en hörnsten i koncernens positiva utveckling sedan mer än 35 år. Samtidigt ger partnerskapet med KIRKBI ledningen möjlighet till ökad flexibilitet i relation till den långsiktiga utvecklingen av koncernens aktiviteter.

Citat Steen D. Pedersen, CEO hos Euro Cater:
”Euro Cater står i en stark position efter en intensiv period under sommaren och hösten. Trots att våra kunder och vi räknar med en utmanande vinter, då det troligen kommer att råda Covid-19- restriktioner, har vi i ägarkretsen beslutat att det nu är dags att genomföra det generationsskifte som enligt planen skulle skett under våren 2020. Vi är stolta över att KIRKBI vill investera i Euro Cater tillsammans med oss. Vi är säkra på att det här partnerskapet kommer att stärka både Euro Caters tillväxt- och utvecklingspotential och den unika verksamhets- och ledningskultur som företaget är uppbyggt kring.”


Euro Cater är en solid verksamhet, och koncernen har lyckats stärka sin position även under Covid- 19-pandemin. I samarbete med ledningen ser KIRKBI goda möjligheter att kunna bidra till koncernens framtida utveckling.

Citat Thomas Lau Schleicher, Chief Investment Officer hos KIRKBI
“Euro Cater är en väldriven verksamhet med mycket dedikerade medarbetare, som under en lång rad år har lyckats skapa stabil tillväxt. Vi är glada att kunna stötta koncernens framtida utveckling och den unika ägarskapsmodellen på lång sikt. Vi förväntar oss dessutom att kunna bidra till att accelerera koncernens gröna omställning i samarbete med Euro Caters ledning.”

Citat Timo Larjomaa och Peter Berglund hos ICG
”Vi är tacksamma över att ha arbetat tillsammans med Euro Caters erfarna och entreprenöriella ledningsgrupp sedan 2013. Euro Cater har genom en kundfokuserad och decentraliserad affärsmodell byggt en fantastisk position i Norden, och vi är övertygade om att bolaget kommer att fortsätta sin framgångsrika resa tillsammans med KIRKBI.”

Transaktionen förväntas genomföras i slutet av 1:a kvartalet 2022.

 

Läs hela pressmeddelandet här