Bild Ukraina

Vi beslutar att donera pengar i nödhjälp till ukrainska barn och familjer

Svensk Cater har beslutat att skänka 1 000 000 SEK till offren för kriget i Ukraina. Donationen delas mellan Röda Korset och UNICEF med hopp om att stödja det ukrainska folket som lider av den ryska invasionen.

Donationen kommer att stödja humanitära insatser i Ukraina. UNICEF uppskattar att upp till 7,5 miljoner barn i Ukraina är i riskzonen och både UNICEF och Röda Korset kan, med stöd och donationer från omvärlden, arbeta för att säkerställa varma kläder, rent vatten, medicin och leksaker till utsatta barn och familjer.

Vårt systerbolag Dansk Cater skänker också 1 miljon danska kronor till krigets offer.