Skapa en servicekultur på företaget

Vad betyder service och servicekultur? Vilket beteende vill ni ha inom företaget?

Om inte cheferna kan svara på dessa frågor – vem kan då göra det? En servicekultur bygger på att alla medarbetare har en gemensam syn på vad som är service och vad det innebär för kundmötet. För att utveckla en servicekultur krävs det först och främst att chefer kan beskriva vilket beteende och förhållningssätt som gäller i kundmötet. Det är att beskriva kulturen. Därefter måste chefen påbörja och driva utvecklingen av servicekulturen. Chefens roll i processen är avgörande. Den här workshopen ger de verktyg och metoder som krävs för att lyckas.

Om utbildningen
Under workshopen processar vi fram en gemensam syn på vad som är service, servicekultur och vad man vill uppnå med servicekulturen inom företaget. Vi tar fram konkreta underlag som beskriver vilket beteende och förhållningssätt som gäller i kundmötet – en grundläggande plattform för att utveckla servicekulturen. Under workshopen beskriver vi också vad som är avgörande för att påbörja och driva utvecklingen av en servicekultur samt vilka insatser som krävs för att bibehålla kulturen. Cheferna blir medvetna om sin egen roll och får verktyg och metoder som krävs för att lyckas med den långsiktiga utvecklingen.

Kursmål
Efter workshopen finns en gemensam bild för vilken servicekultur som gäller på företaget. Det finns en tydlig plattform för att både beskriva och skapa en servicekultur. Deltagarna vet vad som är avgörande för att påbörja och driva utvecklingen av en servicekultur samt vilka insatser som krävs för att bibehålla servicekulturen över tiden. Deltagarna får en djupare förståelse för organisationens behov, gruppdynamiska processer samt att de har fått de verktyg och metoder som krävs för att lyckas med en långsiktig utveckling.
Workshopen riktar sig till företag som vill förstärka eller utveckla en företagskultur med fokus på service.

Målgrupp:

Ledningsgrupp

Syfte:

Bygga en långsiktig plan för att attrahera och driva medarbetarna till excellenta gästmöten.

Längd:

1 dag

Exempel på innehåll:

 • Vad är företagets övergripande uppdrag och vilken är visionen
 • Vad är service och servicekultur
 • Vilken attityd och vilket beteende krävs för god service
 • Grundläggande plattform för att utveckla en servicekultur
 • Chefens roll vid övergripande företagsinsatser
 • Värderingar och principer – vad styr utvecklingen för en servicekultur
 • Spelregler – tydliga och uttalade spelregler för god service
 • Förhållningssätt – vilka förväntningar har kunden på service
 • Strategi för hur man genomför övergripande företagsinsatser
 • Arbetsmetodik – hur organisera och arbeta långsiktigt
 • Verktyg och metoder för att lyckas med en långsiktig utveckling
 • Motivation och behov – hur skapa motivation och engagemang effektivt
 • Fördjupning i beteendevetenskap och mänskligt beteende vid förändringar