Marknadsföring & Sociala medier

Det gäller att ständigt hänga med, att vara på tå, att vara först, att nå ut bäst, snyggast och smartast till sin målgrupp.

Detta är vardagsprat i en marknadsförares värld. Men i dagens digitala samhälle är aldrig en marknadsförare ensamt ansvarig för dessa frågor. Alla i ett företag är marknadsförare och på ett eller annat sätt ansvariga för den kommunikation som kommer ur ett bolags olika kanaler.

I denna kurs kanaliserar vi begreppet marknadsföring och framför allt digital marknadsföring. För dig som är marknadsföringsansvarig på eller för dig som har ett intresse av hur er verksamhets uppfattas ur er gästs perspektiv värvas i denna kurs praktik och teori i högt tempo. Vi går bland annat igenom vilka digitala kanaler som finns och hur de fungerar, hur man sätter mål, mäter och följer upp och vilka verktyg man kan använda sig av och vad som passar bäst för just er verksamhet.

Syftet med kursen är att öka butikens digitala närvaro och att ge deltagarna en idé om hur de kan använda sociala medier som marknadsföring och kontaktkanal till sina kunder.

Målgrupp:

Marknadsansvarig

Syfte:

Kunna bygga upp en långsiktig och levande marknadsstrategi med god effekt.

Antal deltagare:

Max 20 pers per grupp

Längd:

1 dag

Föreläsningen innehåller bland annat:

  • Varför sociala medier - what's in it for my business?
  • Vilka sociala medier är aktuella för närvarande och vilka passar mig och min verksamhet?
  • Konkreta exempel på lyckade och mindre lyckade initiativ med ”dos and don'ts”
  • Vad är en rimlig målbild, vad kan en satsning i sociala medier ge min verksamhet konkret?

 

Workshopen innehåller bland annat: 

  • Vilka är min målgrupp och hur når jag dem?
  • Inventering av egen verksamhet, what's in it for the user?
  • Hur använder jag "rätt" socialt medie för min målgrupp och vilka funktioner är mest användbara?
  • Målbild, vilka aktiviteter i sociala medier skulle ge mest roi för min verksamhet?
  • Vilket upplägg på spännande kampanj i sociala medier skulle kunna passa min verksamhet?