Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap – att leda sig själv, att leda andra och att leda team

En av de viktigaste uppgifter som ledare har är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Ledare ska också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste hen också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan hen motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav. Denna kurs hjälper deltagaren att få ut max av sitt ledarskap.

Syfte med kursen
För den som leder en verksamhet är människorna i den en av de största tillgångarna och därmed investering. Vi pratar om grunderna att leda, inspirera och motivera människor över tid. Efter utbildningen har deltagaren fått med sig verktyg som direkt kan börja användas i vardagen, både för att skapa mer engagemang, tydlighet, produktivitet och arbetsglädje.

Kursmål
Efter kursen behärskar deltagaren de verktyg som behövs för att hen ska kunna driva en operativ verksamhet på ett självständigt och professionellt sätt. Hen har utvecklat sin förmåga att leda grupper och har fått ett ökat självförtroende i sin roll som chef.

Målgrupp:

Ledare, personer med personalansvar

Syfte:

Utveckla ledarna till att mer aktivt leda, motivera och engagera sin personal så de levererar en ökad servicenivå till alla gäster och en större förståelse för hur det påverkar verksamhetens resultat.

Antal deltagare:

Max 20 pers per grupp

Längd:

3 dagar

Dag 1 – leda andra

 • Leda för att få självständiga medarbetare - delegering
 • Coachningssamtal – hur motivera duktiga medarbetare i vardagen
 • Konstruktiva metoder för beröm och tillsägelser som ger effekt i vardagen
 • Konstruktiv feedback – hur genomföra feedbacksamtal effektivt och trovärdigt

Dag 2 – leda dig själv

 • DISC i grupp. Vad behöver vi tänka på i kommunikation med olika färger?
 • Bygg upp ett välfungerande team och få fram det bästa ur var medarbetare.
 • Att leda utifrån sina förutsättningar
 • Tydlighet i ledarskapet
 • Effektiv kommunikation – nyttja språk och röst maximalt.

Dag 3 – leda team

 • Skapa teamkänsla och nå ökad effektivitet
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Förebygg konflikter. Lär dig skapa bara vinnare i din grupp
 • Bygga relationer
 • Planera, delegera och skapa tid för att göra det viktigaste