Affärsmannaskap

Vi börjar med grunden till företagandet, Affärsmannaskap, dvs att på ett utvecklande sätt driva och styra sin verksamhet mot välmående.

Under dessa dagar går vi igenom hur man analyserar sin verksamhet och omgivning, sätter mål och säkerställer att det finns planer och ett arbete som styr mot målen. På denna kurs fokuserar vi främst på det marknadsmässiga (vilka är mina kunder, vilka vill jag ha, vad vill de och hur ska jag vinna dem) och ekonomiska (hur utvärderar man sin verksamhet ekonomiskt, att förstå resultat- och balansräkningen, nyckeltalen samt hur styr man mot bättre siffror så man kan få en trygg och långsiktig lönsamhet).

Ska något i verksamheten förändras och man ska nå uppsatta mål, måste man målmedvetet arbeta mot dessa. Den viktigaste uppgiften chefen har i ett företag är att säkerställa företagets utveckling och välmående. I affärsmannaskapet arbetar vi med hur du sätter budget och mål samt hur du får dem att bli verklighet. Varje deltagare skapar under utbildningen sin egna Handlingsplan. Genomförandet bygger mycket på diskussioner mellan deltagarna där man både utbyter idéer och hjälper varandra.

Målgrupp:

VD, ägare, restaurangchef eller medarbetare med resultatansvar

Syfte:

Utveckla förståelsen för hur vi kan påverka det ekonomiska resultatet genom vissa processer.

Antal deltagare:

Max 20 pers per grupp

Längd:

2 dagar

Under denna dag arbetar vi oss igenom följande punkter:

  • Affärsidé
  • Vem är min gäst
  • Vad vill min gäst
  • Hur gör jag mig attraktiv
  • Nuläge inklusive svaga och starka sidor, hot och möjligheter i omvärlden
  • Önskat framtida läge med tanke på ovanstående
  • Vägen framåt, handlingsplan/utvecklingsplan
  • Förstå mina egna siffror, ekonomin
  • Varför behövs lönsamhet, hur mycket är bra, hur mäter man lönsamhet
  • Att styra mot önskad lönsamhet

Resultatet av affärsmannaskapsutbildningen blir i regel en del önskade förändringar vilket kräver styrning av sina medarbetare (och av sig själv) vilket du får hjälp att lyckas med i utbildningen aktivt ledarskap Vilket vi rekommenderar efter denna.