Utbildningar i samarbete med StigFram

Cater Akademin

Vi vill hjälpa dig att stärka din kompetens och förståelse för vikten av ett effektivt ledarskap med konkreta affärsstrategier. Detta gör vi med ett tydligt fokus på att service är din verksamhets största konkurrensmedel. Den nöjda gästen är den bästa tillgången du kan skaffa dig.

Affärsmannaskap

Affärsmannaskap

Vi börjar med grunden till företagandet och att på ett utvecklande sätt driva och styra sin verksamhet mot välmående.

Aktivt Ledarskap

Aktivt ledarskap

En av de viktigaste uppgifter som ledare har är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt.

Servering

Gästen i Fokus steg 1

Utbildningen inriktar sig på hur vi levererar excellent service. Medarbetaren är ansiktet utåt och möter dagligen gästen.

Sociala Medier

Marknadsföring & Sociala medier

Det gäller att ständigt hänga med, att vara på tå, att vara först, att nå ut bäst, snyggast och smartast till sin målgrupp.

Ekonomi

Restaurangens pengar

En av de viktigaste uppgifter som ledare har är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt.

Revenuemanagement

Revenue Management

Det innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt kund, vid rätt tillfälle och i rätt kanal, där målet är att öka lönsamheten.

Service

Skapa en servicekultur på företaget

En servicekultur bygger på att alla medarbetare har en gemensam syn på vad som är service och vad det innebär för kundmötet