Kära kunder

Kära kunder

Grismarknaden har under de senaste veckorna förändrats dramatiskt och som ni säkert märkt, har priserna ökat kraftigt på fläskkött...

Ökade priser på griskött

Grismarknaden har under de senaste veckorna förändrats dramatiskt och som ni säkert märkt, har priserna ökat kraftigt på fläskkött och vi talar om prishöjningar på 25 – 40%.

Anledningen till detta, är den exploderande efterfrågan i Asien (främst i Kina där den afrikanska svinpesten slagit ut en stor del av beståndet) i kombination med att tillgängliga grisar på kontinenten är låg. Väl fyllda frysar i Europa har tömts på nolltid och efterfrågan från desperata europeiska detaljhandelskedjor och industrier är mycket hög.

Detta leder till att våra leverantörer per omgående måste justera sina priser på fläsk, vilket också påverkar våra utpriser och kan leda till snabba prisförändringar. Situationen i Kina saknar motstycke och kommer påverka tillgången och priset på fläskkött under en längre tid. Vi ber er att ha förståelse i den uppkomna situationen.