Certifieringar

Vi vill ge våra kunder den största trygghet när de handlar med oss. Därför arbetar vi målinriktat med att professionalisera våra processer och kontrollrutiner efter erkända kvalitetsstandarder.

Respekt för mat och människor

Inom vår koncern har vi en CSR-stategi som heter Respekt för mat och människor. Den är utarbetad utifrån FN:s 17 hållbarhetsmål, speciellt nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion som innehåller mycket frågor som rör vår verksamhet.

 

Genom denna strategi kan vi vara säkra på att vårt CSR-fokus bidrar med lösningar till den globala helhetsbilden. Vi har också tänkt på de små saker i vardagen där vi var och en kan bidra till en positiv utveckling.