SVENSK CATER TAR STÄLLNING

Ledningen på Svensk Cater har tagit beslut om att tar bort tobaksprodukter ur sortimentet och därmed stoppa all försäljning av cigaretter, cigarrer och snus snarast.

Som en av Sveriges ledande restauranggrossister har vi möjlighet att påverka och lösa några av de globala utmaningarna i vår bransch, som präglar den värld vi är en del av.

Målet med vår miljöpolicy är att minska miljöbelastningen och vara ytterligare lite ”hållbarare” vad gäller både drift och sortiment. Därför är vårt beslut om att ta bort tobaksprodukterna ur vårt sortiment en del i vårt ställningstagande om att minimera den negativa inverkan vår verksamhet kan leda till.